Vmware 6.7 Üzerine Realtek Ethernet Kartı Kurulumu

Merhaba Arkadaşlar,

Elimde bulunan tek ethernetli sunucu üzerine Realtek chipsetli bir ethernet kartı takmak istedim ancak Vmware ESXI sadece sunucular için üretilmiş özel ethernet kartlarına destek vermekte ve dolayısı ile piyasadan aldığımız 6-7 $ lık ethernet kartlarına destek vememekte ancak bunu 3rd parti sürücü yaması ise çözebiliyoruz.

Öncelikler Vmware 6.7 sürümünü sunucuma kurulumunu gerçekleştirdim, kullandığım iso sürümü VMware-VMvisor-Installer-6.7.0-8169922.x86_64.iso şeklindedir. Ardından Manage/Services altında bulunan TMS-SSH servisini Start ile başlatıyoruz

мае 
Ном 
• {$Ј \iirtual MacBines 
» О Storag• 
ЧМИ .'ocald0.ain • 
St&t мор 
Натпе 
pcscd 
5fcBd-watC 
Recent tasks 
Task 
Secemty & users 
С CRdtesn ОАстюп5 
0escrptm 
Dwect (;onsoe 
Load.Based Теап%пд Оаетоп 
даме 0irectory Зег•лсе 
Srnart CaTd 
1SM-ssH 
Року 
Tatget 
Running 
5topped 
Stopped 
Runntn9 
Queued 
5ошсе 
Base system 
Вазе system 
Вазе system 
Вазе system 
В азе system 
Base system 
Вазе зудет 
Base system 
Base system 
Base s•Fem 
Вазе system 
Q Searcn 
ru%es 
CNHttp5ewet. 
12 
Completed 
Resu\t

Putty veya benzeri bir araç ile sunucumuza bağlanıyoruz ve aşağıdaki komutu çalıştırarak çıktısına bakıyoruz

[root@localhost:~] lspci -v | grep “Class 0200” -B 1

0000:00:1f.6 Ethernet controller Network controller: Intel Corporation Ethernet Connection I219-LM [vmnic0]

Class 0200: 8086:156f

0000:6c:00.0 Ethernet controller Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller

Class 0200: 10ec:8168

Burada görülen  vendor ID 10ec:8168 kısmında sunucu aslında ethetnet kartımızı görmüş vendor bilgilerini almış ancak sürünü yüklü veya mevcut değil.

Sürücümüzü yükleme için sırası ile aşağıdaki komutları putty üzerinden çalıştıralım

esxcli software acceptance set –level=CommunitySupported

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

esxcli network firewall ruleset set -e true -r dns

esxcli software vib install -d https://vibsdepot.v-front.de -n net55-r8168

Son komutu çalıştırtırdıktan sonra aşağıdaki başarılı çıktıyı alıyoruz

the driver download and installation was successfull:

Installation Result

Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.

Reboot Required: true

VIBs Installed: Realtek_bootbank_net55-r8168_8.045a-napi

VIBs Removed:

Herşey başarı ile sonuçlandığına göre artık sunucumuzu yeniden başlatabiliriz veya komut satırına ” reboot” yazailiriz

vmware ESXF 
Navigator 
ä Host 
Verwalten 
Überwachen 
Virtuelle Maschinen 
Speicher 
Netzwerk 
Q localhost.localdomain — Netzwerk 
Portgruppen 
Virtuelle Switches 
Physische Netzwer... 
VMkernel-Netzwerkk.. 
TCP/IP-stacks 
MAC-Adresse 
Firewallregeln 
e Aktualisieren 
Einstellungen besteiten 
Name 
vmnicl 
Aktionen 
Treiber 
ne1000 
r8168

Yukarıda görüldüğü gibi sürücümüz kullanıma hazır, ancak bu ethernet kartı üzerinden genelde pasif işler yapacağım gerçek kurum senaryolarında aşırı yük altına giren ethernet katı mutlaka paketleri drop etmeye başlayacaktır bunu unutmayalım

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir